Nasi Eksperci w mediach: Implementacja dyrektywy UE 2019/1937 – Prawo.pl

Nasi Eksperci w mediach: Implementacja dyrektywy UE 2019/1937 Radca prawny dr Mirosław Gumularz na łamach serwisu prawo.pl odniósł się do kwestii bezpośredniego stosowania dyrektywy o sygnalistach w przypadku braku implementacji do polskiego prawa.   Najważniejsze fragmenty wypowiedzi:  „Rząd opublikował założenia ustawy implementującej dyrektywę UE 2019/1937. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM ot Dowiedz się więcej…

Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

Środki umożliwiające ochronę danych W jakiś sposób dane są szyfrowane na etapie przesyłania?  Nasze rozwiązanie wykorzystuje bezpieczne szyfrowane kanały komunikacji zarówno pomiędzy użytkownikiem a systemem jak również wewnątrz systemu. Dodatkowo stosowana jest restrykcyjna polityka dostępów i izolacji sieciowej uniemożliwiająca podsłuchanie komunikacji.  W jakiś sposób dane są szyfrowane na etapie przechowywania?  Dowiedz się więcej…

Bezpieczeństwo systemu Esignaller

Bezpieczeństwo systemu Esignaller Bezpieczeństwo to jeden z wymogów dyrektywy o sygnalistach (2019/1937) a także RODO obok np. wymogu przejrzystości czy legalności przetwarzania (wdrożenie tych pozostałych zasad w systemie esignaller omówiono odrębnie w sekcji „prywatność”). Na bezpieczeństwo składa się zapewnienie poufności, dostępności i integralności informacji. Dyrektywa o sygnalistach wskazuje, że kanały Dowiedz się więcej…

Nasi Eksperci w mediach: Prywatność sygnalisty pod ochroną – Rzeczpospolita

Nasi Eksperci w mediach: Prywatność sygnalisty pod ochroną 18 marca 2021 w Rzeczpospolitej ukazał się tekst naszego eksperta dra Mirosława Gumularza pt. „Prywatność sygnalisty pod ochroną” Poniżej fragmenty tekstu „Dyrektywa o sygnalistach nie wyklucza stosowania RODO. Wręcz przeciwnie – podkreśla, że rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych zarówno sygnalistów, jak Dowiedz się więcej…

Środki umożliwiające identyfikację, autoryzację i autentykację użytkowników

Środki umożliwiające identyfikację, autoryzację i autentykacje użytkowników  Czy w systemie tworzone jest konto dla sygnalisty?   System nie wymaga tworzenia konta przez sygnalistę. System rejestruje zgłoszenie, do którego sygnalista może powrócić, ale nie wymaga to tworzenia konta. Sygnalista tworzy swój unikalny PIN, który nie jest przechowywany przez dostawcę Esignallera w jawnej Dowiedz się więcej…