Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, znana jako Dyrektywa o Informatorach, to przełomowe prawodawstwo mające na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Wprowadza ona zestaw zasad i wymogów, które mają zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie dla informatorów, chroniąc ich przed odwetem i represjami w miejscach pracy. Dyrektywa ta obejmuje szeroki zakres sektorów i jest obowiązująca dla organizacji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Co to jest „Privacy by Design”?

„Privacy by Design”, czyli Prywatność przez projektowanie, to podejście, które integruje ochronę prywatności od początkowego etapu projektowania produktów i usług. Zamiast traktować prywatność jako dodatek, jest ona wbudowana w DNA projektu. Obejmuje to:

Ograniczenie zbieranych danych do niezbędnego minimum.

  • Silne Zabezpieczenia: Wprowadzenie zaawansowanych technologii szyfrowania i innych środków zabezpieczających.
  • Przejrzystość Użytkownika: Zapewnienie, że użytkownicy rozumieją, jak ich dane są używane i mają kontrolę nad nimi.
  • Trwałe Zarządzanie Prywatnością: Stałe monitorowanie i aktualizowanie praktyk ochrony prywatności, aby były zgodne z najnowszymi standardami i regulacjami.

Dyrektywa o Informatorach

Dyrektywa UE stawia nowe wymogi dla ochrony informatorów, a „Privacy by Design” jest tu kluczowym elementem. Zapewnia, że systemy i procesy używane do zgłaszania naruszeń są zaprojektowane z myślą o maksymalnej ochronie danych osobowych zgłaszających.

Privacy by Design

eSignaller: Implementacja „Privacy by Design”

Aplikacja eSignaller, zaprojektowana w duchu „Privacy by Design”, zapewnia anonimowość i bezpieczeństwo dla informatorów. Umożliwia zgłaszanie naruszeń w sposób, który chroni ich tożsamość i dane, od momentu zgłoszenia aż po rozwiązanie sprawy.

W erze cyfrowej, gdzie dane są nowym złotem staje się fundamentem zaufania i bezpieczeństwa. Zapewnia, że organizacje i technologie, które z niej korzystają, są gotowe sprostać wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych i prywatności.

Wnioski

Wprowadzenie „Privacy by Design” w ramach Dyrektywy o Informatorach i narzędzi takich jak eSignaller symbolizuje zmianę paradygmatu w ochronie prywatności. Unia Europejska, poprzez te działania, pokazuje, że ochrona informatorów i ich prywatności jest kluczowa dla budowania silnego, transparentnego i uczciwego środowiska pracy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *