Środki zapewniające ochronę danych w czasie ich przekazywania

Środki umożliwiające ochronę danych W jakiś sposób dane są szyfrowane na etapie przesyłania?  Nasze rozwiązanie wykorzystuje bezpieczne szyfrowane kanały komunikacji zarówno pomiędzy użytkownikiem a systemem jak również wewnątrz systemu. Dodatkowo stosowana jest restrykcyjna polityka dostępów i izolacji sieciowej uniemożliwiająca podsłuchanie komunikacji.  W jakiś sposób dane są szyfrowane na etapie przechowywania?  Dowiedz się więcej…

Bezpieczeństwo systemu Esignaller

Bezpieczeństwo systemu Esignaller Bezpieczeństwo to jeden z wymogów dyrektywy o sygnalistach (2019/1937) a także RODO obok np. wymogu przejrzystości czy legalności przetwarzania (wdrożenie tych pozostałych zasad w systemie esignaller omówiono odrębnie w sekcji „prywatność”). Na bezpieczeństwo składa się zapewnienie poufności, dostępności i integralności informacji. Dyrektywa o sygnalistach wskazuje, że kanały Dowiedz się więcej…

Środki umożliwiające identyfikację, autoryzację i autentykację użytkowników

Środki umożliwiające identyfikację, autoryzację i autentykacje użytkowników  Czy w systemie tworzone jest konto dla sygnalisty?   System nie wymaga tworzenia konta przez sygnalistę. System rejestruje zgłoszenie, do którego sygnalista może powrócić, ale nie wymaga to tworzenia konta. Sygnalista tworzy swój unikalny PIN, który nie jest przechowywany przez dostawcę Esignallera w jawnej Dowiedz się więcej…