Nasi Eksperci w mediach: Implementacja dyrektywy UE 2019/1937

Radca prawny dr Mirosław Gumularz na łamach serwisu prawo.pl odniósł się do kwestii bezpośredniego stosowania dyrektywy o sygnalistach w przypadku braku implementacji do polskiego prawa.  

Najważniejsze fragmenty wypowiedzi: 

„Rząd opublikował założenia ustawy implementującej dyrektywę UE 2019/1937. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM ot IV kwartał 2021 r. Należy zwrócić uwagę, że termin implementacji zgodnie z dyrektywą mija 17 grudnia 2021 r. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo braku przyjęcia przepisów krajowych w tym terminie.”

Bezpośrednie stosowanie dyrektywy

„Może to oznaczać konieczność bezpośredniego stosowania dyrektywy w tych wszystkich przypadkach relacji wertykalnych: obywatel – podmiot, którego działalność stanowi „emanacje funkcji państwa”. Wynika to z utrwalonego stanowiska TSUE. W orzecznictwie TSUE ugruntowało się stanowisko dopuszczające bezpośrednie stosowanie dyrektyw w relacjach wertykalnych (obywatel -> władza publiczna) m.in. w przypadku braku terminowej implementacji dyrektyw.

W takiej sytuacji dyrektywa znajdzie bezpośrednie zastosowanie, o ile jej przepisy będą bezwarunkowe oraz wystarczająco jasne i precyzyjne (zob. wyrok z 4 grudnia 1974 r., Van Duyn). Chodzi o relacje jednostki względem podmiotu, który jest „emanacją państwa” m.in. któremu na podstawie aktu władzy publicznej i pod jej kontrolą powierzono wykonywanie usług użyteczności publicznej i który w tym celu dysponuje uprawnieniami wykraczającymi poza normy obowiązujące w stosunkach między jednostkami (tak TSUE w sprawie C-425/12). Niektóre jednostki samorządu terytorialnego już w tym momencie (co prawidłowe) wydało wytyczne co do konieczności bezpośredniego stosowania dyrektywy w przypadku braku implementacji w terminie”.

Czytaj więcej na Prawo.pl:

Kategorie: Blog