Witaj w Bazie Wiedzy Esignaller!

Eksploruj ją, by znaleźć odpowiedzi na swoje pytania!

FAQ, czyli rozwiejmy wszystkie wątpliwości.

Poniżej umieściliśmy listę FAQ, czyli najczęściej zadawanych nam pytań i odpowiedzi na nie. Mamy szczerą nadzieję, że znajdziesz tu wszystkie informacje, jakich potrzebujesz!

Z definicji sygnalista to osoba, która nagłaśnia działalność (organizacji cz osób), będącą jej zdaniem nieuczciwa lub nielegalna.

W świetle Dyrektywy o Sygnalistach (2019/1937) definicja sygnalisty ma zastosowanie do osób dokonujących zgłoszenia, pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym co najmniej do:

  • osób posiadających status pracownika, w tym urzędników służby cywilnej;
  • osób prowadzących działalność na własny rachunek;
  • akcjonariuszy, wspólników oraz osób będących członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa; 
  • wolontariuszy i stażystów, bez względu na to czy otrzymują oni wynagrodzenie;
  • osób pracujących pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
  • osób dokonujących zgłoszenia  lub ujawnienia publicznego informacji na temat naruszeń, jakie uzyskały w ramach stosunku pracy, który już ustał;
  • osób dokonujących zgłoszenia, których stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany, w przypadku gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Administrator organizacji lub pracownik dostawcy, według restrykcyjnych (rozliczanych) reguł.  

Tak, systemy na bieżącą monitorują występowanie zagrożeń. Dodatkowo systematycznie przeprowadzamy ocenę ryzyka dotyczącą nowych zagrożeń jak i nowych funkcjonalności aplikacji.

System rejestruje aktywność pracowników organizacji w zakresie pracy nad zgłoszeniami. Pracownicy organizacji widzą historię zgłoszenia. Administratorzy mogą analizować wszelkie aktywności użytkowników (np. dodanie komentarza, etc.).

Kluczowe zdarzenia notyfikowane są w formie wiadomości e-mail np.:

  • Stworzenie zgłoszenia przez Sygnalistę;
  • Przypisanie osób do sprawy;
  • Zmiana statusu sprawy w tym zamknięcie i zarchiwizowanie sprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do Nas!

Napisz do nas: