Dnia 14 czerwca 2024 Sejm przyjął ostatecznie ustawę o ochronie sygnalistów. 20.06.2024 ustawa została podpisana przez Prezydenta.

Zgodnie z art. 64 ustawy o ochronie sygnalistów wchodzi ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych (tj. art. 5 ust. 4, art. 25 ust. 1 pkt 8 oraz przepisów rozdziału 4), które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przypomnijmy sobie zatem drogę legislacyjną, jaką musiał przejść owy dokument: